Meg is úszhatja a GVH-büntetést

A parlament által kedden módosított versenytörvény szerint a kis- és középvállalkozások első jogsértésekor - egyes súlyosabb jogsértések kivételével - bírság kiszabása helyett elég figyelmeztetni őket - közölte a Gazdasági Versenyhivatal. A módosítás rögzíti a figyelmeztetéssel le nem zárható, súlyos jogsértéseket is.


A versenyhatóság közleménye kiemeli: a módosítások hatékonyabbá teszik a fellépést a közbeszerzési eljárásokban elkövetett versenyjogi jogsértésekkel szemben. Ha a közbeszerzésekért, vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter észleli, vagy alapos okkal feltételezi a versenytörvény, vagy az uniós versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértését, akkor azt jelezheti GVH-nak. A közbeszerzésekért felelős miniszter jogosult lesz az érintett közbeszerzés, szerződés, illetve szerződésmódosítás ellenőrzése révén rendelkezésére álló adat versenyhatósághoz történő továbbítására is.

A módosítás után a versenyjogi szabályozásban a mezőgazdaság sajátosságainak figyelembevételére szolgáló különös szabályok csak akkor irányadók, ha nem az uniós versenyjogi szabályok elsődlegessége érvényesül.

Változnak az iratbetekintési szabályok is. A betekintés engedélyezésekor szükségtelen és az eljárás elhúzódását eredményezi a jogosult nyilatkozatának beszerzése, illetve külön jogorvoslati jog biztosítása - mutatnak rá. A módosítás a GVH-val együttműködő vállalkozás védelmében biztosítja, hogy az engedélyezési kérelmet és nyilatkozatot, illetve az egyezségi nyilatkozatot kizárólag a többi ügyfél ismerheti meg. Azokról másolat nem, csak feljegyzés készíthető. Az iratbetekintési jog a kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható - áll a közleményben.

Megosztás a Google Pluson

0 hozzászólás: