Befékeztek a Telenort és a Telekomot

Az NMHH két mobilszolgáltatónál, a Telenornál és a Magyar Telekomnál vizsgálja a júliustól tervezett, áremeléssel is együtt járó szerződésmódosítások jogszerűségét, de magát az áremelés mértékét nem veszik górcső alá. A hatóság az eljárás befejezéséig ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a szolgáltatóknak, hogy július 1-jétől végrehajtsák a közzétett ajánlatuk szerinti szerződésmódosítást.


Az NMHH hivatalból általános hatósági felügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Zrt. ellen - közölte a hatóság. Több ponton felmerült ugyanis a jogszabályok megsértésének gyanúja a két mobilszolgáltatónál megkötött előfizetői szerződések július 1-jétől tervezett, számos díjemelést tartalmazó módosításával és annak közlési módjával kapcsolatban. Hangsúlyozták: az eljárás megindítása még nem jelenti azt, hogy a szolgáltatók jogsértést követtek el.

A hatóság a vizsgálat során számít a szolgáltatók együttműködésére, de az előfizetők védelmében az eljárás befejezéséig ideiglenes intézkedéssel megtiltotta, hogy végrehajtsák júliustól a közzétett ajánlat szerinti szerződésmódosítást. A Telekom már jelezte az NMHH-nak, hogy több intézkedést tervez a vizsgálat hatására.

Az NMHH azt ellenőrzi, hogy a szolgáltatók időben, megfelelő hírközlő csatornán, világosan, áttekinthetően és a választási lehetőségeket egyértelműen közölve értesítették-e előfizetőiket a tervezett változtatásokról. Az NMHH-nak a díjemelések mértékével kapcsolatban nincs hatásköre vizsgálódni, a kiskereskedelmi árképzés nem tárgya a hatósági ellenőrzéseknek.

A módosítást kétoldalú szerződésmódosítással kívánják végrehajtani, ami a szolgáltatók tájékoztatása szerint azt jelenti, hogy ha az érintett előfizetők az értesítéstől számított 15 napon belül nem nyilatkoznak a módosítási ajánlat elutasításáról, akkor azt a szolgáltatók elfogadottnak tekintik. A jogszabályok szerint viszont az előfizetőknek a kétoldalú szerződésmódosítás esetében lehetőségük van úgy is dönteni, hogy az ajánlatot nem fogadják el, és ebben az esetben a szerződésük a korábbi tartalommal marad hatályban. Mivel a tervezett módosítások a két szolgáltató előfizetőinek nagy részét érintik, és mivel hatályba lépésük esetén fennáll annak veszélye, hogy az előfizetők emiatt olyan hátrányt szenvednek, amelyet később már nem vagy csak nehezen lehet elhárítani - a hatóság ezért az eljárás befejezéséig ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a szolgáltatóknak, hogy július 1-jétől végrehajtsák a közzétett ajánlatuk szerinti szerződésmódosítást.

A hatályos jogszabályok alapvetően mindkét fél, így a szolgáltató számára is lehetővé teszik, hogy az előfizetői szerződés kétoldalú módosítását kezdeményezzék. Ha azonban a szolgáltató tesz ilyen módosításra ajánlatot, akkor külön előírások vonatkoznak arra, hogy erről az előfizetőket milyen határidővel és milyen módon kell értesítenie. Eszerint az értesítésre elsősorban a számlalevél melléklete vagy elektronikus számlánál a számlaértesítő e-mail illetve SMS szolgál. Ha viszont az adott előfizetőnek a szolgáltató nem küld számlalevelet, vagy az értesítést már nem tudja a következő számlalevéllel együtt elküldeni a kijelölt határidőig, akkor erre lehetősége van postai úton, elektronikus levélben, illetve a jogszabály szerinti esetekben SMS-ben vagy más hasonló, közvetlen úton is.

Minden esetben követelmény, hogy a szerződésmódosítási ajánlatnak áttekinthetőnek és közérthetőnek kell lennie, és világosan kell tartalmaznia, hogy elfogadása esetén a szerződés mely rendelkezései és hogyan változnának meg. Világosan ki kell tűnnie az ajánlatból annak is, hogy az előfizető milyen határidőig és milyen módon jelezheti döntését a szolgáltatónak az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elfogadást fő szabály szerint az előfizetőknek kifejezett, tevőleges magatartással kell jelezniük, tehát a tiltakozás hiánya önmagában nem jelent beleegyezést. Ha viszont az előfizető és a szolgáltató korábban már megállapodott ebben, akkor a díjmódosítások esetében elég lehet a nyilatkozattétel elmulasztása, de ennek feltétele, hogy az erről szóló megállapodást az egyedi előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell.
Megosztás a Google Pluson

0 hozzászólás: