Politikai kultúra és környezettudatos élet

A Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány több oktatási célt is felvállalt tevékenysége kapcsán. Az MGFA kiemelt célja, hogy a politikai és pénzügyi kultúrát, valamint a környezettudatos életet a gyerekek már az általános iskolában elsajátítsák.

 Politikai kultúra

A társadalom érdekeivel szemben gyakorta tapasztalhattuk, hogy kisebb csoportok – politikai érdekeik szerint – törekszenek túlzott társadalmi befolyást szerezni, és ezzel aláássák a demokrácia sarkköveit. A mai Magyarországon nagyon is ismert kifejezések: "árokásás", "hatalomból való kirekesztés" stb. Ez ellen is harcolni kell, és törekedni arra, hogy nyitott, egészséges társadalmat építsünk, ahol a különböző társadalmi csoportok nem elszigeteltek egymástól, hanem a csoportok között kommunikáció van, még akkor is, ha ez - látszólag – nem vezet eredményre.

Az MGFA elkötelezett a nyitott társadalom létrejöttében és fenntartásában.

Környezettudatos élet

Ma már az általános iskolai képzésben természetesen szerepelnek olyan tantárgyak, melyeket a környezet- és természetvédelemről is szólnak, de ez nem elégséges, azt gondoljuk, hogy ennek a tudatosságnak a kialakítását még nem sikerült az általános iskolai képzésben elérni, pedig ez elsőrendű cél. A gyerekek még oktathatóak lennének, de mit ér, ha a szüleik, a környezetük nem követi a tudatosság elveit, és a gyakorlati életben nem valósítja meg a környezettudatos élet fegyelmét. 

Kapcsolódó tartalmak
A közlemény eleje
Innováció
Innovációs lánc
- Személyes adatok védelme
- Jogvédő szervezetek
- Politikai kultúra és környezettudatos élet
- Korrupció elleni harc
Svájci Nagykövetség programja
Megosztás a Google Pluson

0 hozzászólás: